Subsidienten van Merano

Dit zijn de subsidiegevers van Theater Merano:

Gemeente Nijmegen

Prins Bernhard Cultuurfonds

De Rose Jonker

Café De Plak